ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

E-mail : pccchon_personnel@hotmail.com

รายชื่อนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

รายชื่อนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง)

ประกาศการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561