ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศโรงเรียน รายช์่อผู้มีสิทธิ์ ขั้นตอนการรายงานตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ขั้นตอนการรายงานตัว