หน้าหลัก >>

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
  ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 14
  ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 13
  ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 12
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 11 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 11
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 10 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 10
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 9 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 9
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 8 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 8
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 7 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 7
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม. 1 ครั้งที่ 6 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม. 4 ครั้งที่ 6
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 5 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 5
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 4 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 4
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 3 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 คร้้งที่ 3
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 2 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2
ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 ดาวน์โหลด เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2561 

[Word ] [PDF]