ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

E-mail : pccchon_personnel@hotmail.com

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.1

ขั้นตอนการรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561