โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว
รายละเอียด
เอกสารการสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแบบนักเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แฟลต ๘ หน่วย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

21 สิงหาคม 2561

ยินดีต้อนรับ

ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ฮิเดกิ นิวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น

See details

17 สิงหาคม 2561

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และรองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตประจำปี 2561

See details

15 สิงหาคม 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

พบปะพูดคุยกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในรายการต่างๆ

See details

12 สิงหาคม 2561

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในช่วงเย็นร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

See details

10 สิงหาคม พ.ศ.2561

คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเวลาต่อมา นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และคณะรองผู้อำนวยการได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรและถวายพระพรชัยมงคล

See details

กลุ่มโรงเรียนจึงเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 24 คน (จัดสอบใหม่โดยโรงเรียน) และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 2 ห้องเรียน (โดยใช้บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เคยสมัครสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) แต่ละห้องมีนักเรียน 24 คน รวม 48 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 - 2556 มีการปรับการรับนักเรียนใหม่ แบ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 96 คน และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 4-6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยใช้การรับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ทุกโรงเรียนปรับการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน กล่าวคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 96 คน และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 144 คนต่อปีการศึกษา

Read my resume here

Subscribe Newsletter

Subscribe our newsletter and get latest update