หน้าหลัก >>

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
  ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 11
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 10 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 10
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 9 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 9
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 8 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 8
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 7 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 7
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม. 1 ครั้งที่ 6 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม. 4 ครั้งที่ 6
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 5 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 5
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 4 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 4
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 3 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 คร้้งที่ 3
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 2 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2
ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 ดาวน์โหลด เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2561 

[Word ] [PDF]