ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ถ่ายทอดสดพรีเซ็นต์โครงงาน ICTFAIR2016 Oral1

ถ่ายทอดสดพรีเซ็นต์โครงงาน ICTFAIR2016 Orol2