[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon
 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน

เจ้าของผลงาน : นางสาวสายใหม ภารประดับ
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 2695    จำนวนการดาวน์โหลด : 397 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
1. ชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชนนี้เพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมเด็กเก่งพัฒนาเด็กอ่อน 3. ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน นี้ให้นักเรียนเรียน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 4. เมื่อนักเรียนศึกษา ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน จนจบเนื้อหาแล้วให้นักเรียนท าแบบประเมินตนเองโดยให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนในชุดฝึก ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน เพื่อดูความก้าวหน้าของ นักเรียนโดยเน้นในเรื่องความมุ่งมั่นพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และความซื่อสัตย์ในการศึกษา หากยังไม่ผ่านหรือยังไม่เป็นที่พอใจให้กลับไปศึกษาทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติม 5. เมื่อนักเรียนศึกษา ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม การดล และการชน และปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่แรกเริ่มของเนื้อหาจนถึงสุดท้ายของกิจกรรม หากไม่เข้าใจครูควรให้ ค าแนะน าช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษา

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 15/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติรื่นรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะในการฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง งานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว 29/มิ.ย./2561


Princess Chulabhorn's College Chonburi
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
pccchon.ac.th Tel :038-485149