[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 260 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัลอื่นๆ
โดย : staff
เข้าชม : 747
พุธ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ชั้น ม.1/1 
เด็กชายธนัท วรสัจจา
เด็กหญิงชวิศา เพียรสวัสดิ์
เด็กหญิงภัทมน ภัทรกุล
ชั้น ม.1/2
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิจารณ์
เด็กหญิงปานิชยาณ์ ตันพานิชกุล
เด็กหญิงฟ้าใส หมอชิด
ชั้น ม.1/3
เด็กชายทีฑทัศน์ สันจิตร์
เด็กชายภูริพัฒน์ สายสีดา
เด็กหญิงขวัญข้าว ลัฐิถาวณิชย์
เด็กหญิงสรัลนันท์ พลคำ
ชั้น ม. 1/4
เด็กชายสรวิชญ์ แตงแก้ว
เด็กหญิงสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์
เด็กหญิงสิริกร บุญสำเร็จ
ชั้น ม. 2/1
เด็กหญิงจิรภิญญา เป็นทุน
เด็กหญิงนภิศประภา ศุภวิริยกุล
เด็กหญิงสิริยากร พัฒนศักดิ์ศิริ
ชั้น ม. 2/2
เด็กชายปรวุฒน์ แจ่มจำรูญ
เด็กหญิงนิติยา ไตรราช
เด็กหญิงวณัฏฐนันท์ ภักดีงาน
ชั้น ม. 2/3
เด็กหญิงดุจตะวัน บุราณ
เด็กหญิงพิริยา ศิริดำ
เด็กหญิงวริศรา ดำแดง
ชั้น ม.2/4
เด็กชายกมลภู ฤทธิเดช
เด็กชายอรรธพร ศรประสิทธิ์
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ประจุคมน์ผล
เด็กหญิงณิชนันทน์ เนื่องจำนง
ชั้น ม. 3/1
เด็กชายญาณิศ ลุนพรม
เด็กหญิงชยานิศ ทองนพคุณ
เด็กหญิงฐิติสุดา ศรีบูรณะธรรม
ชั้น ม. 3/2
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฐาปนกุลศักดิ์
เด็กชายพริษฐ์ กาญขนหิตานนท์
เด็กหญิงณฎาสิรี รัตนไพฑูรย์
ชั้น ม. 3/3
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภัทรภาธร
เด็กหญิงณัฐมนต์ ชาบุญเรือง
เด็กหญิงนุชปวีณ์ ตันหยงมาศกุล
ชั้น ม. 3/4
เด็กชายประภากร ตันยะกุล
เด็กชายศรัณย์ธร พรชัยวัฒนากร
เด็กหญิงฐานิชชา มัติโก
เด็กหญิงญานิกา พูลสวัสดิ์
ชั้น ม.4/1
นายกิตติธัช เกียรติพงษ์
นายเศรษฐกาญจน์ โกศลกาญน์
นางสาวณัฐนิชา แม้นพยัดฆ์
ชั้น ม. 4/2
นายธีรภัทร ดำรงค์สกุล
นายปฏิภาณ สุขวัฒนานุกิจ
นางสาวชรินรัตน์ เจียรวุฒิกุล
ชั้น ม. 4/3
นายปภินวิช ธนทัตนันท์ 
นายศิวกร ปัญญาอินทร์
นางสาวภัทรภร ชนะสุนทร
ชั้น ม. 4/4
นายฉัตรบดินทร์ เสลาคุณ
นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์สมบูรณ์
เด็กหญิงภูชิดา กุสลานุภาพ
ชั้น ม.4/5
นางสาววริยา เล็งวงษ์
นางสาวกรวีร์ เจริญพงษ์ 
นางสาวจิดาภา แม้นมินทร์
ชั้น ม. 4/6
เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส 
นายวรพล จันดาหาร
นางสาวอรชนก นาวี
ชั้น ม .5/1
นายภานุพงศ์ อัฐกุลชัย
นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลิ่น
นางสาวธมลพรรณ บุญเหลือ
ชั้น ม.5/2
นายสยาม เหลืองรุจินันท์ 
นายคุณานนต์ พลรัตน์
นางสาวสุวพิชชาท์ ตันพานิชกุล
ชั้น ม. 5/3
นายพิสิทธิ์ ภักดี
นายรพิรัตน์ จงมีสุขชัยโชค
นางสาวปภัสรา วงษ์รอด
ชั้น ม. 5/4
นายชัชชน พิชญ์ชัญญภัค
นางสาวกมลภัทร ผดุงญาณ
นางสาวสุธินี อ่อนอ่วม
ชั้น ม. 5/5
นางสาวพรชนก วัฒนะเลิศหิรัญ
นางสาวรินรดา ธนญชัยกุล
นางสาวอาณยา แซ่เอีย
ชั้น ม. 5/6
นายธนกรณ์ อนุกูล
นางสาวจีรานันท์ นพชัยอำนวยโชค
นางสาวพิมพิชชา อินทร์สุข
ชั้น ม. 6/1
นายโสภณวิชญ์ พลเรือง
นายกัญจน์ เชื้อพันธ์
นายจิรวัฒน์ ยิ่งหาญ
ชั้น ม. 6/2
นายก้องภพ จันทรวรานนท์
นางสาวณัฐปภัสร์ โรจน์รุ่งศศิธร
นางสาวพัณณ์ชิตา จงมีสุขชัยโชค
ชั้น ม. 6/3
นายสิรภพ จักรเจริญพรชัย
นางสาวนัทธมน โปปัญจมะกุล
ชั้น ม. 6/4
นายภัทรพล ซ้ายพิพันธ์
นายภานุพงษ์ กัลยาสนธิ
นางสาวสุพรรษา กิมานุวัฒน์ 
ชั้น ม. 6/5
นายณัฐวุฒิ คำแจ่ม
นายทัณฑธร สุขสังวาลย์
นางสาวชญานิศ พงษ์เสวลักษณ์
ชั้น ม. 6/6
นางสาวชญาณี โพธิจันทร์
นางสาวชุตานันท์ เอี๊ยบกงไชย
นางสาวบุษรินทร์ อุทรส
การแข่งขันศิปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทขับร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้
เด็กชายดุจตะวัน บุราณ ม.2/3
นางสาวภัทรพร จันทรกลัด ม.4/3
นางสาวกมลวัทน์ วงษ์เกตุ ม.6/2
นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์สมบูรณ์ ม.4/4
นางสาวเกวลี เหมาทองคำ ม.6/1
นางสาววัชยาวรงค์ นันสบุตร ม.5/6
นางสาวธาริดา ยะอนันต์ ม.4/1
นายฉัตรบดินทร์ เสลากุล ม.4/4
นายทศพร บุญชู ม.6/5
นายปุณณานันท์ อรุณโรจน์ ม.5/1
นายพชรดนัย พาโนมัย ม.6/1
นายภานุพงค์ กัลยาสนธิ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ งาน KVIS Invitational Science Fair และการแข่งขันสิ่งประดิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้
นายสถาพร จิรธรรมกูล ม.5/4
นายพันธุ์ธัช ศิริวัน ม.5/4

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 9/พ.ย./2561
      ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31/ต.ค./2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว 25/ต.ค./2561
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ 17/ก.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนประสงค์ 7/ก.ย./2561


Princess Chulabhorn's College Chonburi
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
pccchon.ac.th Tel :038-485149